Skład osobowy - Kontakt

Koordynator centrum
dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT


Pracownicy
dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT pokój: A 305, tel.: +48 914494792
dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT pokój: A 415, tel.: +48 914494727
dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT pokój: A 309, tel.: +48 914494481
dr Barbara Grochowalska pokój: A 305, tel.: +48 914494792
dr inż. Michał Herbko pokój: A311, tel.: +48 914494967
dr inż. Michał Maciusowicz pokój: A311, tel.: +48 914494967

Kontakt
Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości
Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Sikorskiego 37
70-313 Szczecin
tel.: +48 914494792
e-mail: emf@zut.edu.pl