Aktualności

Zaproszenie na otwarcie Pracowni Badań i Certyfikacji EMC 16.02.2022 15:56

Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie oraz Koordynator Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości mają przyjemność zaprosić Państwa na otwarcie Pracowni Badań i Certyfikacji EMC, które odbędzie się w dniu 4 marca 2022 r. (piątek) o godzinie 10:00 w Hali Technologicznej WIMiM ZUT w Szczecinie ul. Piastów 19a. 

 

Pracownia - prowadząca badania w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej - powstała w ramach wspólnego projektu Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Wydziału Elektrycznego nr RPZP.01.03.00-32-0004/18 pn. „Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0”, dofinansowanego z Zachodniopomorskiej Listy Infrastruktury Badawczej na Rzecz Przedsiębiorstw (ZLIB). 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020 oraz Ministra Edukacji i Nauki